Ingemar Johansson

Ingemar Johansson driver en släktgård i Klämmesbacken utanför Frillesås i Halland tillsammans med hustrun Ines. Genom åren har många grödor odlats på gården, där det bedrivits grönsaksodling i flera generationer.

Ingemar och Ines har specialiserat sig på att odla zucchini, de producerar både ekologiskt och konventionellt odlade varianter. Zucchini är en gröda där efterfrågan ökat över åren. Den skördas från juni och framåt över sommaren.

Kontaktuppgifter

Adress:
Ingemar Johansson
Klämmesbacken 97
439 64 Frillesås


E-post:
ingemar_johan@hotmail.com

Produkter


Vi odlar: Zucchini, Zucchini KRAV, krondill

Zucchini 6 kg i returlåda