Valla Morötter AB

Valla Skattegård är beläget mellan sjöarna Vättern och Tåkern i en mycket vacker och kulturhistorisk del av västra Östergötland.
Vi, Peter och Eva är sjunde generationen som bedriver jordbruk på gården.

Vi har odlat morötter på den bördiga mulljorden i 30 år.

Kontaktuppgifter

Adress:
Peter Karlsson
Valla Morötter AB
Valla Skattegård
Källstad


E-post:
valla.morot@telia.com


Valla Morötter AB - hemsida

Produkter


Vi odlar: Morötter, krondill

1kg Morötter

Filmer

Skörd av morötter från fält till låda som ska in i lager, för att och kylas, innan packning.
Mekanisk ogräsrensning i morötter.
April - Sådd av dillfrö för att så småningom bli gröndill eller krondill som färdig produkt.

Odlingsåret

Peter i krondillsfältet - Juli

Ogräsrensning i morotsfältet - Juni

Ogräsrensning i dillfältet - Juli

Säsongens första skörd