Medlem i MOEK

Stockagarden med personal

Bli MOEK-odlare!

MOEK:s huvudsakliga uppdrag är att vara en länk mellan odlare och kund. Genom att vi bl a förhandlar med kunder och odlingsplanerar i förväg finns en avsättning för din produkt – innan den är producerad.Vi ser en ökad efterfrågan på svenska grönsaker, bär och frukt! Marknaden är mycket god och vi behöver odlare inom både större produkter och mer specialgrödor.

Vi vet att det är en utmaning att vara odlare och företagare idag. Priser varierar, man ska hitta kunder till sin produkt och konkurrens finns, t ex med import. Ensam kan det vara svårt att möta dessa utmaningar. MOEK är ett bra forum för att få tillgång till en samlad erfarenhet och kunskap hos många odlare samtidigt som du lättare kan fokusera på det som är din verkliga kärnkompetens: Att odla kvalitativa produkter på ett hållbart och effektivt vis. Du som odlar ska känna en trygghet att produkterna blir sålda och du har MOEK som bollplank och resurs i din affärssituation.

Är du intresserad av att bli medlem i MOEK?
Ta kontakt med Anette Borgström, tel: 070-578 22 56 för att diskutera dina förutsättningar och möjligheter!


Några röster om varför man väljer att producera grönsaker:

”Jag är intresserad av växtodling och vill kunna leva på det, men har inte de arealer som krävs för t ex spannmålsodling. Att odla grönsaker är en otroligt rolig utmaning som ger mig möjlighet att kunna jobba heltid med mitt intresse. Jag har arbete även under vintertid i lagret.”

”Jag gillar att odla grönsaker och att ha anställda för jag är en social person. Genom MOEK slipper jag allt krångel med orderläggning, fixa transporter m.m. och har också någon att bolla frågor med. Jag vet att jag har avsättning för det jag odlar.”

”Det är en skön känsla att se mina produkter när jag handlar i affären. Jag känner mig så nöjd att se beviset, att jag verkligen åstadkommit detta.”