Om MOEK

Västgrönts vitkålsodlare samlade anno 1990.

Västgrönts vitkålsodlare samlade anno 1990.

Om MOEK

Mellansvenska odlares ekonomiska förening, MOEK, bildades när Västgrönt och Östgöta Trädgårdshall fusionerade år 2000. Två ekonomiska föreningar befann sig på var sin sida om Vättern och odlarna i de båda föreningarna såg många fördelar med att samarbeta för att kunna bredda sitt utbud och därmed ge ökad konkurrenskraft. Idag har MOEK sitt huvudkontor i Linköping och har sedan fusionen utvecklats till dagens framgångsrika företag.

MOEK består idag av ett 40-tal odlare, och våra odlare finns i Dalsland, Dalarna, Halland, Västergötland, Närke och Östergötland. MOEK är odlarnas medel för att gemensamt arbeta med försäljning, kvalitetsutveckling och marknadsföring av kvalitativa produkter inom främst områdena grönsaker, potatis, frukt, bär och blommor.

Vårt uppdrag

är att skapa och utveckla värde i ägarnas (medlemmarnas) verksamheter. Vi gör det genom att vara en stark och konkurrenskraftig leverantör till våra affärspartners och  slutkunder – grossister och industrikunder. MOEK:s vision är att i Sverige uppfattas som en flexibel, innovativ och kvalitetsorienterad odlarförening av såväl odlare, affärspartner som slutkunder.

MOEK ska hos slutkonsument skapa glädje och nytta genom att tillhandahålla gröna produkter som kännetecknas av kvalitet, trygghet och närhet. Genom noggrann kvalitetsuppföljning av odlare i samarbete med MOEK, kan kunden kan känna tillit och förtroende för att vi levererar autentiska och miljömässigt hållbara produkter.

Vår affärsidé

är att utveckla och sälja bär, grönsaker, potatis och blommor med hög kvalitet från i första hand medlemmarna. Vi ska gentemot våra affärspartners och slutkunder vara en bred leverantör genom att också samarbeta med utvalda enskilda odlare och samarbetspartners.

MOEK säljer både konventionella och ekologiska produkter, och är ett KRAV-certifierat företag.