Medlem i Moek

Stockagarden med personal

Vi vet att det är en stor utmaning att vara odlare och företagare idag. Priserna varierar alltmer på marknaden och är väldigt svåra att förutse. Konkurrensen ökar genom en allt mer frekvent import. Kostnaderna för drift, arbetskraft, el och logistik blir allt större.

Ensam kan det vara svårt att möta alla dessa utmaningar och det är inte lätt att vara expert på alla områden. Moek kan vara ett bra forum för att få tillgång till en samlad erfarenhet och kunskap hos många odlare samtidigt som du lättare kan fokusera på det som är din verkliga kärnkompetens: Att odla kvalitativa produkter på ett hållbart och effektivt vis.

Moeks huvudsakliga uppdrag är att skapa och utveckla värde i våra ägare/odlares egen verksamhet. Vi gör det bland annat genom att bygga en offensiv och kundorienterad organisation som lever upp till och helst överträffar våra affärspartners och kunders önskemål.

Är du intresserad av att bli medlem i Moek?
Ta kontakt med Anette Borgström, tel: 070-578 22 56 för ett förutsättningslöst möte.