Jan-Olov Gustavsson

Janne har odlat blomkål under några år och stegvis ökat sin odling och sitt kunnande. Han tar under 2020 steget till att odla i ytterligare lite större skala och börjar leverera blomkål till MOEK.

Kontaktuppgifter

Adress:
Jan-Olov Gustavsson
Bärsta 2, 635 35 Stora Sundby


E-post:
ulltacket@outlook.com

Odlingsåret

Ett bra bruk på jorden är viktigt för att planteringen ska gå bra.