Packning och sortering av stora roda runda tomater 1