Lönsås Grönt AB

Kompanjonerna Robert Forsberg och Henrik Tevell odlar olika typer av kål i den bördiga östgötamyllan nära Fornåsa. 2020 har man investerat i kyl för att kunna förse svenska folket en längre period.

Kontaktuppgifter

Adress:
Robert Forsberg och Henrik Tevell
Lönsås Grönt AB
Lönsås 252, 590 33 Fornåsa


Produkter


Vi odlar: Vitkål och rödkål

Rödkål 12 kg

Liten vitkål 12 kg

Medel vitkål 12 kg

Spetskål 7 kg

Filmad spetskål

Filmer

Plantering av kål
Skörd av vitkål
Putsning av vitkål

Odlingsåret

Maj månad och plantering av kål

Planteringsgänget

Vitkålsplantor

Dags för skörd!

Skörd av vitkål

Rödkål i fält

Spetskål i fält

Rödkål som är klar för att skördas, här delad för att se hur kvalitén ser ut.

Den nya kylen byggd sommaren 2020 är nu klar.

Henrik och Robert vid sin inlagrade vitkål