Lönsås Grönt IP Sigill och IP Arbetsvillkor 240827