Samlingskar för blandning av ny naring och atertaget fran overskottsvatten från plantorna – recirkluering