MOEK SÖKER NYA ODLARE!

Trenden är tydlig sen ett par år – det är en ökande efterfrågan på svenska grönsaker, bär och frukt

Marknaden är mycket god och vi på MOEK söker därför nya odlare. Vi söker både dig som har intresse att odla större produkter men även dig som kan tänka dig en mindre specialodling.

MOEK är ett bra forum för att få tillgång till en stor samlad erfarenhet och kunskap. Du har personalen och övriga medlemmar i föreningen som bollplank och resurs i din unika affärssituation.

När du börjar producera kan vi förmedla mentorskontakter till andra odlare, så du kan få snabba svar runt praktiska frågor. MOEK:s resurser gör att du lättare kan fokusera på det som vi tror är din verkliga kärnkompetens: Att odla med intresse och kvalitet!

Vi vet att det är en utmaning att vara odlare och företagare idag. Priser varierar, du ska hitta kunder till din produkt och konkurrens finns, t ex med import. Ensam är inte alltid starkast i en intensiv bransch. Mellansvenska odlare, MOEK, är en ekonomisk förening som ägs av sina egna odlare. Företagets huvudsakliga uppdrag är att vara en länk mellan odlare och kund. Genom att vi bl. a. förhandlar med kunder och odlingsplanerar i förväg finns en avsättning för din produkt – innan den är producerad. Den som odlar inom MOEK ska känna en trygghet att produkterna blir sålda.

Är du intresserad av att sälja dina grönsaker, bär eller frukt genom MOEK? Ta kontakt med oss för att diskutera dina förutsättningar och möjligheter.  Välkommen till vårt gäng!

 

Anette Borgström
Försäljningschef MOEK
013 – 35 49 61
0705 – 78 22 56
maila till: anette.borgstrom@moek.se