2018-05-24 – Angående ny lagstiftning om personuppgifter – GDPR

Den 25 maj 2018 träder ny lagstiftning i kraft gällande personuppgiftshantering, GDPR.

Som personuppgifter räknas bland annat:

  • Namn
  • Mailadress
  • Telefonnummer
  • Adress
  • IP-nummer (om detta är kopplat till en individ)

Mellansvenska Odlare har tagit del av den nya lagstiftningen och följer de rekommendationer som finns gällande säker hantering av data och personuppgifter.