Stockagården AB

Per Söderlund har drivit företaget sedan 1993 ihop med Magnus Claesson, 2021 lämnar Per över företaget till Magnus och hans son Gabriel.  Produktionsinriktningen är grönsaker med vitkål, rödkål och tomater. En mindre spannmålsodling ingår också i verksamheten.

Vitkålsodlingen startade 1973, då Dafgårds i Källby ville ha kål till sina kåldolmar. Odlingen har sedan dess ökat och nu sker också produktion till livsmedelshandeln. Idag ligger totalproduktionen på 1500 ton per år. Företaget har också byggt flera kyllager, därav två ULO-lager. Totalt kan 900 ton vitkål lagras.

Tomatproduktionen startade 1989 med 800 m² och har under åren utvecklats för att idag omfatta drygt 8000 m². 2008 och 2014 har det byggts värmepannor drivna av förnybart bränsle – flis – för uppvärmning av växthusen.

Kontaktuppgifter

Adress:
Magnus Claesson
Stockagården AB
Stockagården
533 93 Källby


E-post:
stockagården1@telia.com


Stockagården AB - hemsida

Produkter


Vi odlar: Vitkål, rödkål, tomater

Stockagården Mix 3 kg

Röda runda tomater 6 kg

Liten vitkål 12 kg

Rödkål 12 kg

Filmer

Putsning av Rödkål

Odlingsåret

Februari - Utplantering av tomatplantor

Per och Magnus med sin personal som är oerhört viktig mycket är handarbete.

Vitkålen lagras i kyllager och putsas innan den skickas till kund.

Innan små plantorna planteras ut på fält avhärdas de några dagar, april-maj. De får vänja sig vid utetemperaturen.
Här Magnus och Per med vitkål från förra årets skörd.

Vitkål och rödkålsplantorna dras upp av Stockagården själva.

Man sår i ark och driver upp dem i plastväxthus.